Erakundearen konpromisoa

CAF SIGNALLING-ek Kudeaketa Sistema desberdinak inplementatu ditu honako arauen arabera ziurtatuta: ISO/TS 22163:2017 (IRIS v0.3) , “UNE-EN ISO 9001:2015: Kalitatearen Kudeaketa”; “UNE 166002:2021: I+G+b Kudeaketa”; “CENELEC EN50126, EN50128 eta EN 50129:  Trenbide arauen RAMS kudeaketa eta “(MCS) Segurtasun Metodo Arruntei buruzko RE402/2013 Europako Erregelamendua”, “UNE-EN ISO 14001:2015: “Ingurumenaren Kudeaketa” eta  “Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Kudeaketari buruzko OHSAS 18001:2007:” estandarra.

CAF SIGNALLING -en Zuzendaritzak bere gain hartzen du Kudeaketa Sistemen definizioaren, inplementazioaren eta hobekuntza jarraituaren erantzukizun eta konpromisoa eta baita dagozkien Arauen baldintzak betetzea ere.

INGURUMEN ETA SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN POLITIKA, honako printzipio hauetan oinarritzen da:

CAF SIGNALLING SL enpresako Zuzendaritzak bere gain hartzen ditu Ingurumena babesteko eta zaintzeko konpromisoa, baita bere langileentzako lan-ingurune seguru eta osasungarria sortzekoa ere, eta prozesu horretan erakundearen maila guztiak eta tartean dauden beste alderdi batzuk inplikatzen ditu. Zuzendaritzak printzipio hauetan oinarritutako Ingurumen eta Segurtasun- eta Osasun-politika ezarri du:

  • Ingurumena kudeatzeko Sistema eta Laneko Arriskuen Prebentziorako Sistema CAF SIGNALLINGen misioarekin parekatzea, ISO 14001 eta ISO 45001 arauen eskakizunak.
  • Oinarri batzuk ezartzea, enpresaren ingurumen-portaera eta laneko arriskuen prebentzioa etengabe hobetzeko, jarrera proaktibotik abiatuta, honen prozesuak eta lan-baldintzak sistematikoki berrikusiz, eta guzti hau ingurumena babestu ahal izateko, ingurumena kaltetu dezaketen kasuen prebentzioa barne, eta langileen segurtasuna, osasuna eta ongizatea.
  • Ingurumen-alderdi esanguratsuak bizi-zikloaren ikuspegitik identifikatzea eta lehenestea, eta, ahal den neurrian, lotutako ingurumen-inpaktuak minimizatzea.
  • Jarduten duen herrialdeetan indarrean dagoen ingurumen-araudia eta segurtasunari eta osasunari buruzkoa errespetatzea eta betearaztea, eta, ahal den neurrian, araudi berriaren aplikazioari aurrea hartzea eta borondatez hartutako konpromisoak betetzea, batez ere asmo handiagokoak.
  • Gai hauei buruzko adierazleak eta txostenak egiteko sistemak ezartzea, identifikatuz, kategorizatuz eta etengabe hobetzeko ekintzak ezarriz
  • Erakundea osatzen duten pertsonak sentsibilizatzea, prestatzea, informatzea eta kontsulta eta parte-hartzea sustatzea, langileen ordezkariak barne, motibatzeko, haien ongizatea eta gogobetetzea lortzeko eta arriskuak ezabatzeko, arriskuak murrizteko eta ingurumena babesteko konpromiso serioa.
  • Hornitzaileei eta azpikontratistei ingurumen-politikak eta langileen segurtasuna eta osasuna babesteko politikak ezar ditzatela.
  • Ingurumen-arloko eta osasun-segurtasuneko emaitzei eta jarduerei buruzko informazio gardena ematea hala eskatzen duten alderdi interesdunei, komunikazio hori errazteko bide egokiak mantenduz.
  • Politika hau betetzen dela ziurtatzeko baliabide egokiak eta nahikoak bermatzea eta bideratzea.
  •