Erakundearen konpromisoa

CAF SIGNALLING-ek Kudeaketa Sistema desberdinak inplementatu ditu honako arauen arabera ziurtatuta: ISO/TS 22163:2017 (IRIS v0.3) , “UNE-EN ISO 9001:2015: Kalitatearen Kudeaketa”; “UNE 166002:2014: I+G+b Kudeaketa”; “CENELEC EN50126, EN50128 eta EN 50129:  Trenbide arauen RAMS kudeaketa eta “(MCS) Segurtasun Metodo Arruntei buruzko RE402/2013 Europako Erregelamendua”, “UNE-EN ISO 14001:2015: “Ingurumenaren Kudeaketa” eta  “Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Kudeaketari buruzko OHSAS 18001:2007:” estandarra.

CAF SIGNALLING -en Zuzendaritzak bere gain hartzen du Kudeaketa Sistemen definizioaren, inplementazioaren eta hobekuntza jarraituaren erantzukizun eta konpromisoa eta baita dagozkien Arauen baldintzak betetzea ere.

SEGURTASUN POLITIKA aplikatzeak honako hau ahalbidetzen du:

 • Erakundea CENELEC arauek gomendatutako egituraren arabera definitzea, eskatzen den segurtasun mailaren arabera beharrezko lehiakortasun eta independentzia baldintzak betez.
 • Proiektu bakoitzean jarraituko den segurtasun estrategia definitzea. Estrategia hau bizitza zikloaren fase bakoitzean egin beharreko jarduerak zehazten dituen Segurtasun Plan batean jasotzen dira, prozedura orokorra proiektu bakoitzaren ezaugarri konkretuetara egokituz.
 • Arriskuak maila onargarri batera murriztuko direla bermatzen duten analisi eta arrisku-kontrol metodoak ezartzea, zehaztutako onargarritasun irizpideekiko arriskuen identifikazio, analisi, murrizte eta ebaluaketa prozesu iteratiboa aplikatuz.
 • Hornitutako sistemen murriztapenetatik ondoriozta daitezkeen aplikazio baldintzak identifikatzea eta operazio eta mantenu arduradunen esku uztea horiek.
 • Seinaleztapen proiektu bakoitzerako Segurtasun Txosten bat egitea, bizitza-zikloan egindako jarduerak laburtuz eta lortutako Segurtasun nibela justifikatuz eta argudiatuz.

KALITATE-POLITIKA eta I+G+b honako printzipioetan oinarritzen da:

 • Produktu eta zerbitzuak bezeroaren beharrak asetzeko garatzea, haien poztasuna kostu lehiakorretan lortuz.
 • I+G+b jardueraren aldeko apustu egitea bezeroei soluzio eraginkor eta pozgarriak, helburu-merkatuetan lehiakorrak, errentagarriak gure negozioan, ingurugiroa errespetatzen dutenak eta bezeroentzako seguruak diren Produktuak ematea ahalbidetze diguten funtsezko elementu gisa.
 • Kalitate-Kudeaketa Sistemak eta I+G+b-a enpresaren ikuspegi estrategikoarekin lerrokatzea, une oro ISO/TS 22163 (IRIS), ISO 9001 eta UNE 166002 arauen baldintzak betez. – Hutsegitearen prebentzioan, eraginkortasunan eta efizientzian oinarrituz, enpresaren prozesu eta prozeduren berrikuspen sistematikoa bermatzen duen Kudeaketa Sistemen hobekuntza jarraituko prozedura bat eraikitzeko oinarriak ezarri.
 • Erakundearen eremu guztiak sartzea Kudeaketa Sistemaren printzipioetan eta haiek luzatzea.
 • Prestakuntza-programak garatzea langileen prestakuntza bermatzeko, beren lanean eta enpresa-proiektuen inplikazioan, eta baita beren garapen pertsonal eta profesionalean ere.

INGURUMEN ETA SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN POLITIKA, honako printzipio hauetan oinarritzen da:

 • Ingurumen Kudeaketa Sistema eta Laneko Arriskuen Prebentzioa CAF SIGNALLING -en misioarekin lerrokatzea ISO 14001 eta OHSAS 18001 arauen baldintzak betez.
 • Enpresaren laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumenarekin lotutako portaeraren hobekuntza jarraitu prozesu bat eraikitzeko oinarriak zehaztea, prozesuak eta lan baldintzak sistematikoki aztertuz, ingurunea babesteko helburuarekin. Prebentzioan ingurumenean sor daitezkeen kalte posibleak kontuan hartuz eta langileen segurtasuna, osasuna eta ongizatea sustatuz.
 • Ingurumenarekin lotutako aspektu garrantzitsuenak identifikatzea eta haiei lehentasuna ematea, ahal den neurrian, horiekin lotutako ingurumen-talkak murrizteko.
 • Ingurunearekin eta lanaren Segurtasunarekin eta Osasunarekin lotutako lege-baldintza aplikagarriak eta erakundeak edo alderdi interesdunek zehaztutako bestelako edozein baldintza gehigarri betetzea.
 • Erakundea osatzen duten pertsonak sentsibilizatzea, haiei prestakuntza eta informazioa eskaintzea eta haien parte-hartzea sustatzea, motibazioa areagotzeko eta ongizatea eta poztasuna lortzeko ingurunearen babesarekiko konpromiso tinkoa bultzatuz.
 • Hornitzaileei eta azpi-kontratistei ingurunearekin eta langileen babesarekin lotutako politiken aplikazioa eskatzea.
 • Politika hauek betetzen direla ziurtatzeko baliabide eta bitarteko egoki eta nahikoak bermatzea eta erabiltzea.